Bảng giá

Bảng Giá

  • Sản phẩm chất lượng

  • Nguồn gốc rõ ràng

SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ TÌNH TRẠNG
Khô Mực Loại 1 650.000₫ /gói 500g Còn hàng
MỰC - BẠCH TUỘC
Mực Nang Sống 750.000₫ /kg Còn hàng
Bạch Tuộc Baby 110.000₫ /gói 500g Còn hàng
Bạch Tuộc 10-20 con/kg 140.000₫ /gói 500g Còn hàng
Bạch Tuộc 20-40 con/kg 130.000₫ /gói 500g Còn hàng
Bạch Tuộc Đại Dương 290.000₫ /kg Còn hàng
Mực Ống 1 Nắng 210.000₫ /gói 500g Còn hàng
Mực Ống Xuất Khẩu 420.000₫ /kg Còn hàng
Mực Ghim Sữa Phan Thiết 140.000₫ /gói 500g Còn hàng
Mực Nang Sữa 130.000₫ /gói 500g Còn hàng
CÁ SỐNG
Cá Lăng 280.000₫ /kg Còn hàng
Cá Chim Trắng 350.000₫ /kg Còn hàng
Cá Chình Suối 450.000₫ /kg Còn hàng
Cá Mú Sao Xanh 850.000₫ /kg Còn hàng
Cá Chuỗi Ngọc 310.000₫ /kg Còn hàng
Cá Chép Giòn 260.000₫ /kg Còn hàng
Cá Mú Trân Châu 520.000₫ /kg Còn hàng
Cá Mao Ếch 360.000₫ /kg Còn hàng
Cá Tầm Việt Nam 390.000₫ /kg Còn hàng
Cá Chình Biển 390.000₫ /kg Còn hàng
TÔM - CUA - GHẸ
Tôm Tích Sống 4 - 6 con/kg 1.190.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Hùm Bông 500 - 700 g/con 1.450.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Hùm Xanh 400 - 500 g/con 1.350.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Hùm Xanh 300 - 400 g/con 1.290.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Hùm Xanh 200 - 300 g/con 1.250.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Càng Xanh 10 - 12 con/kg 420.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Càng Xanh 7 - 8 con/kg 580.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Sú Sống 25 - 30 con/kg 520.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Sú Sống 15 - 25 con/kg 570.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Sú Thiên Nhiên 10 - 14 con/kg 990.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Mũ Ni 4 - 5 con/kg 1.050.000₫ /kg Còn hàng
Cua Gạch Cà Mau 3 con/kg 1.050.000₫ /kg Còn hàng
Cua Thịt Cà Mau 3 con/kg 850.000₫ /kg Còn hàng
Ghẹ Nhàn Xanh 3 - 4 con/kg 890.000₫ /kg Còn hàng
Ghẹ Nhàn Xanh 7 - 8 con/kg 650.000₫ /kg Còn hàng
NGHÊU - SÒ - ỐC
Bào Ngư Hàn Quốc Sống 1.390.000₫ /kg Còn hàng
Bào Ngư Baby 210.000₫ /gói 500g Còn hàng
Bào Ngư 18-22 con/kg 235.000₫ /gói 500g Còn hàng
Bào Ngư 10-12 con/kg 470.000₫ /kg Còn hàng
Ốc Hương 70 - 80 con/kg 720.000₫ /kg Còn hàng
Ốc Hương Cồ Thiên Nhiên 1.080.000₫ /kg Còn hàng
Ngao Hai Cồi 380.000₫ /kg Còn hàng
Sò Dương 420.000₫ /kg Còn hàng
Sò Lông 230.000₫ /kg Còn hàng
Sò Mai 40.000₫ /con Hết hàng
Tu Hài 450.000₫ /kg Còn hàng
Ngao Xanh 110.000₫ /kg Còn hàng
Ngao Sữa 130.000₫ /kg Hết hàng
HẢI SẢN NGỦ ĐÔNG
Mực Ống Dồn Thịt 160.000₫ /gói 500g Còn hàng
Cá Bò Hòm 3 - 4 con/kg 390.000₫ /kg Còn hàng
Cá Bò Hòm 1 - 2 con/kg 590.000₫ /kg Còn hàng
Cồi Sò Điệp 145.000₫ /gói 500g Còn hàng
Khô Cá Chỉ Vàng 110.000₫ Còn hàng
Khô Cá Đù 110.000₫ /gói 500g Còn hàng
Chả Cá Thu Chiên 140.000₫ /gói 500g Còn hàng
Chả Cá Basa Chiên 70.000₫ /gói 500g Còn hàng
Tôm Tích 4 - 6 con/kg 1.190.000₫ /kg Còn hàng