Mực

Mực Ống Sống

1.150.000₫
mực nang sống
khung
0.5-1.3kg /con

Mực Nang Sống

750.000₫ /kg 950.000₫ -21%
mực ghim sữa hộp 500g
khung
5-10 con/gói 500g

Mực ghim sữa 10 - 20 con/kg

140.000₫ /gói 500g
Mực Ống Dồn Thịt
khung
6-10 con gói 500g

Mực Ống Dồn Thịt

160.000₫ /gói 500g
Mực 1 Nắng
khung
1-3 con /gói 500g

Mực 1 Nắng

260.000₫ /gói 500g
Mực Lá Đại Dương Khổng Lồ
khung
3-8 kg /con

Mực Lá Đại Dương Khổng Lồ

300.000₫ /kg
Mực Ghim Sữa Nhỏ
khung
20-25 con /gói 500g

Mực Ghim Sữa Nhỏ

Liên hệ
Mực Nang 2 - 4 con/kg
khung
2-4 con/kg

Mực Nang 2 - 4 con/kg

320.000₫ /kg
mực lá một nắng
khung
3-4 con /kg

Mực Lá 1 Nắng

520.000₫ /kg
Mực Nang Phan Thiết
khung
5-8 con /gói 500g

Mực Nang Phan Thiết

130.000₫ /gói 500g
Mực Ống Lớn
khung
2-4 con/kg

Mực Ống Lớn

420.000₫ /kg