Cá sống - Nguyên liệu chất lượng cho món ngon

Cá Mú Trân Châu
khung
1-1.4 kg/con

Cá Mú Trân Châu

420.000₫ /kg
Cá Tầm Sống
khung
1.5-2.5 kg/con

Cá Tầm Sống

360.000₫ /kg
Cá Chép Giòn
khung
2-3 kg/con

Cá Chép Giòn

250.000₫ /kg
Cá Lăng
khung
1.4-1.8 kg/con

Cá Lăng

190.000₫ /kg
Cá Tai Tượng
khung
0.8-1.1 kg/con

Cá Tai Tượng

160.000₫ /kg
Cá Chép Giòn
khung
2-3 kg/con

Cá Chép Giòn

250.000₫ /kg
Cá Bò Giáp
khung
1.5-4 kg /con

Cá Bò Giáp

520.000₫ /kg
Cá Chẽm Sống
khung
1-1.2 kg/con

Cá Chẽm Sống

260.000₫ /kg
Cá Chình Suối
khung
0.8-1.2 kg/con

Cá Chình Suối

550.000₫ /kg
Cá Chim Trắng
khung
0.8-1 kg/con

Cá Chim Trắng

320.000₫ /kg
Cá chạch lấu
khung
0.8-1.2 kg/con

Cá chạch lấu

550.000₫ /kg
Cá Bơn Hàn Quốc Sống
khung
1-2 kg/con

Cá Bơn Hàn Quốc Sống

750.000₫ /kg
Cá Mặt Quỷ
khung
1-2 con/kg

Cá Mặt Quỷ

1.200.000₫ /kg
Cá Mú Đỏ
khung
0.7-3 kg/con

Cá Mú Đỏ

1.400.000₫ /kg
Cá Chuỗi Ngọc
khung
2-3 kg/con

Cá Chuỗi Ngọc

250.000₫ /kg
Cá mú sao xanh
khung
1-1.4 kg/con

Cá mú sao xanh

850.000₫ /kg
Cá mao ếch
khung
3-6 con/kg

Cá mao ếch

360.000₫ /kg
Cá bống tượng
khung
1.3-1.5 kg/con

Cá bống tượng

480.000₫ /kg
Cá bớp sống nguyên con
khung
2-4 kg/con

Cá bớp sống nguyên con

380.000₫ /kg
Ca-map-sua
khung
1-2.5 kg/con

Cá mập sữa

290.000₫ /kg