Bạch Tuộc Baby, Bạch Tuộc Đại Dương

Bạch Tuộc Size 10-20 con/kg
khung
5-10 con /gói 500g

Bạch Tuộc Size 10-20 con/kg

140.000₫ /gói 500g
bach-tuoc-dai-duong
khung
0.3-0.8 kg /con

Bạch Tuộc Đại Dương

290.000₫ /kg
Bạch Tuộc Baby (500g)
khung
25-40 con /gói 500g

Bạch Tuộc Baby (500g)

110.000₫ /gói 500g