Nghêu/Sò/Ốc

Ốc Hương Cồ Thiên Nhiên
khung
15-25 con/kg

Ốc Hương Cồ Thiên Nhiên

1.080.000₫ /kg
Ốc Hương
khung
70-80 con/kg

Ốc Hương

690.000₫ /kg
Ngao Hai Cồi
khung
25-30 con/kg

Ngao Hai Cồi

350.000₫ /kg
Sò Mai
khung
4-6 con/kg

Sò Mai

40.000₫ /con
Sò Lông Xanh
khung
10-15 con/kg

Sò Lông Xanh

190.000₫ /kg
Sò Tộ
khung
15-20 con/kg

Sò Tộ

160.000₫ /kg
Ngao Xanh
khung
20-30 con/kg

Ngao Xanh

110.000₫ /kg
Vẹm Xanh
khung
20-25 con/kg

Vẹm Xanh

120.000₫ /kg
Cồi Sò Điệp
khung
40-80 con/goi 500g

Cồi Sò Điệp

145.000₫ /gói 500g
bào ngư làm sạch
khung
9-11 con/gói 500g

Bào Ngư

235.000₫ /gói 500g
Ốc Bulot Pháp
khung
15-25 con/gói 500g

Ốc Bulot Pháp

140.000₫ /gói 500g
Bào Ngư Hàn Quốc Sống
khung
12-14 con/kg

Bào Ngư Hàn Quốc Sống

1.390.000₫ /kg
Sò Dương Phan Thiết
khung
4-6 con/kg

Sò Dương Phan Thiết

420.000₫ /kg
Ngao Sữa
khung
10-15 con/kg

Ngao Sữa

130.000₫ /kg
Ốc Đỏ
khung
3-5 con/kg

Ốc Đỏ

320.000₫ /kg
Hàu Sữa Thiên Nhiên
khung
0 0
khung
0.1-0.3 kg/con

Hàu Sữa Thiên Nhiên

20.000₫ /con
Tu Hài
khung
3-6 con/kg

Tu Hài

550.000₫ /kg
Ốc Giác Vàng
khung
0.7-0.8 kg/con

Ốc Giác Vàng

480.000₫ /kg

Ốc Vòi Voi

750.000₫
sò huyết sống
khung
50-100 con/kg

Sò Huyết

160.000₫ /kg