Nghêu/Sò/Ốc

Ốc Hương Cồ Thiên Nhiên
khung
15-25 con/kg

Ốc Hương Cồ Thiên Nhiên

1.150.000₫ /kg
Ốc Hương
khung
70-80 con/kg

Ốc Hương

690.000₫ /kg 720.000₫ -4%
Ngao Hai Cồi
khung
25-30 con/kg

Ngao Hai Cồi

420.000₫ /kg
Vẹm Xanh
khung
20-25 con/kg

Vẹm Xanh

150.000₫ /kg
hộp bào ngư 500g
khung
9-11 con/gói 500g

Bào Ngư

165.000₫ /gói 500g 235.000₫ -30%
Tu Hài
khung
15-18 con/kg

Tu Hài

420.000₫ /kg
Sò Mai
khung
4-6 con/kg

Sò Mai

45.000₫ /con

Sò Lông Xanh

230.000₫ /kg
Ngao Xanh
khung
20-30 con/kg

Ngao Xanh

150.000₫ /kg
Sò Tộ
khung
15-20 con/kg

Sò Tộ

210.000₫ /kg
Ốc Bulot Pháp
khung
5-10 con/gói 500g

Ốc Bulot Pháp

160.000₫ /gói 500g
Bào Ngư Sống
khung
12-14 con/kg

Bào Ngư Sống

1.090.000₫ /kg 1.390.000₫ -22%
Sò Dương
khung
4-6 con/kg

Sò Dương

600.000₫ /kg
Ngao Sữa
khung
10-15 con/kg

Ngao Sữa

130.000₫ /kg
Ốc Giác Vàng
khung
0.7-0.8 kg/con

Ốc Giác Vàng

550.000₫ /kg

Ốc Vòi Voi

820.000₫
Bào Ngư Baby
khung
25-50 con/gói 500g

Bào Ngư Baby

210.000₫ /gói 500g
Bào Ngư Size Lớn
khung
5-6 con/hộp 500gr

Bào Ngư Size Lớn

200.000₫ /hộp 500gr 285.000₫ -30%
Ốc Gai Sống
khung
500-700 gr/con

Ốc Gai Sống

320.000₫ /kg