Ốc

Ốc Bulot Pháp
khung
5-10 con/gói 500g

Ốc Bulot Pháp

160.000₫ /gói 500g
Ốc Hương Cồ Thiên Nhiên
khung
15-25 con/kg

Ốc Hương Cồ Thiên Nhiên

1.150.000₫ /kg
Ốc hoàng hậu
khung
1-1.5 kg/con

Ốc hoàng hậu

650.000₫ /con
Ốc Giác Vàng
khung
0.7-0.8 kg/con

Ốc Giác Vàng

550.000₫ /kg
Ốc Hương
khung
70-80 con/kg

Ốc Hương

690.000₫ /kg 720.000₫ -4%