Ốc

Ốc Bulot Pháp
khung
5-10 con/gói 500g

Ốc Bulot Pháp

96.000₫ /gói 500g 160.000₫ -40%
Ốc Hương Cồ Thiên Nhiên
khung
15-25 con/kg

Ốc Hương Cồ Thiên Nhiên

1.250.000₫ /kg
Ốc Giác Vàng
khung
0.7-0.8 kg/con

Ốc Giác Vàng

550.000₫ /kg
Ốc Hương
khung
70-80 con/kg

Ốc Hương

690.000₫ /kg 720.000₫ -4%