Ốc

Ốc Bulot Pháp
khung
15-25 con/gói 500g

Ốc Bulot Pháp

160.000₫ /gói 500g
Ốc Hương Cồ Thiên Nhiên
khung
15-25 con/kg

Ốc Hương Cồ Thiên Nhiên

1.080.000₫ /kg
Ốc Giác Vàng
khung
0.7-0.8 kg/con

Ốc Giác Vàng

550.000₫ /kg
Ốc Hương
khung
70-80 con/kg

Ốc Hương

648.000₫ /kg 720.000₫ -10%