Sò Tộ
khung
15-20 con/kg

Sò Tộ

210.000₫ /kg
Sò Mai
khung
4-6 con/kg

Sò Mai

45.000₫ /con
Cồi Sò Điệp
khung
40-80 con/goi 500g

Cồi Sò Điệp

145.000₫ /gói 500g

Sò Lông Xanh

230.000₫ /kg
Sò Dương
khung
4-6 con/kg

Sò Dương

600.000₫ /kg