Tôm

Tôm Tích Vằn Size Vừa

1.090.000₫
Tôm Tích Vằn Lớn
khung
3-6 con/kg

Tôm Tích Vằn Lớn

1.290.000₫ /kg
Tôm Hùm Đỏ Thiên Nhiên
khung
3-4 con /kg

Tôm Hùm Đỏ Thiên Nhiên

1.485.000₫ /kg 1.650.000₫ -10%
Tôm Hùm Xanh Lớn
khung
400-500 g/con

Tôm Hùm Xanh Lớn

1.650.000₫ /kg
Tôm Hùm Xanh Vừa
khung
300-400 g/con

Tôm Hùm Xanh Vừa

1.450.000₫ /kg
Tôm Sú Lớn
khung
15-25 con/kg

Tôm Sú Lớn

570.000₫ /kg
Tôm Sú Thiên Nhiên
khung
10-14 con/kg

Tôm Sú Thiên Nhiên

990.000₫ /kg 1.100.000₫ -10%
Tôm Tích
khung
4-6 con/kg

Tôm Tích

1.050.000₫ /kg 1.190.000₫ -12%
Tôm Càng Xanh Lớn
khung
7-8 con/kg

Tôm Càng Xanh Lớn

580.000₫ /kg
Tôm càng xanh
khung
10-12 con/kg

Tôm càng xanh

480.000₫ /kg
Tôm Sú Sống
khung
25-30 con/kg

Tôm Sú Sống

520.000₫ /kg
Tôm Hùm Bông
khung
0.5-0.7 kg/con

Tôm Hùm Bông

1.650.000₫ /kg
Tôm Mũ Ni Sống
khung
3-5 con/kg

Tôm Mũ Ni Sống

980.000₫ /kg