Tôm

Tôm Hùm Xanh Lớn
khung
400-500 g/con

Tôm Hùm Xanh Lớn

1.450.000₫ /kg
Tôm Hùm Xanh Vừa
khung
300-400 g/con

Tôm Hùm Xanh Vừa

1.390.000₫ /kg
Tôm Sú Lớn
khung
15-25 con/kg

Tôm Sú Lớn

590.000₫ /kg
Tôm Sú Thiên Nhiên
khung
10-14 con/kg

Tôm Sú Thiên Nhiên

990.000₫ /kg 1.100.000₫ -10%
Tôm Tích
khung
10-14 con/kg

Tôm Tích

1.100.000₫ /kg
Tôm Càng Xanh Lớn
khung
7-8 con/kg

Tôm Càng Xanh Lớn

580.000₫ /kg
Tôm càng xanh
khung
10-12 con/kg

Tôm càng xanh

420.000₫ /kg
Tôm Sú Sống
khung
25-30 con/kg

Tôm Sú Sống

450.000₫ /kg
Tôm Hùm Bông
khung
0.5-0.7 kg/con

Tôm Hùm Bông

1.480.000₫ /kg
Tôm Mũ Ni
khung
3-5 con/kg

Tôm Mũ Ni

890.000₫ /kg