Cá Nước Ngọt

Cá Mú Úc
khung
800-900 gram/con

Cá Mú Úc

350.000₫ /kg
Cá Tầm
khung
1.5-2.5 kg/con

Cá Tầm

349.000₫ /kg 390.000₫ -11%
Cá Chép Giòn
khung
2-3 kg/con

Cá Chép Giòn

260.000₫ /kg
Cá Lăng
khung
1.4-1.8 kg/con

Cá Lăng

280.000₫ /kg
Cá Tai Tượng
khung
0.8-1.1 kg/con

Cá Tai Tượng

160.000₫ /kg
Cá Chình Suối
khung
0.8-1.2 kg/con

Cá Chình Suối

450.000₫ /kg 550.000₫ -18%
Cá chạch lấu
khung
0.8-1.2 kg/con

Cá chạch lấu

490.000₫ /kg 550.000₫ -11%
Cá Chuỗi Ngọc
khung
2-3 kg/con

Cá Chuỗi Ngọc

310.000₫ /kg
Cá Chẽm Sống
khung
1-1.2 kg/con

Cá Chẽm Sống

260.000₫ /kg
Cá Chình Bông Nước Ngọt
khung
1-3 kg/con

Cá Chình Bông Nước Ngọt

890.000₫ /kg
Cá Hồi Sapa
khung
1.2-1.6 kg/con

Cá Hồi Sapa

550.000₫ /kg