Cá Nước Ngọt

Cá Tầm Sống
khung
1.5-2.5 kg/con

Cá Tầm Sống

360.000₫ /kg
Cá Chép Giòn
khung
2-3 kg/con

Cá Chép Giòn

250.000₫ /kg
Cá Lăng
khung
1.4-1.8 kg/con

Cá Lăng

190.000₫ /kg
Cá Tai Tượng
khung
0.8-1.1 kg/con

Cá Tai Tượng

160.000₫ /kg
Cá Chình Suối
khung
0.8-1.2 kg/con

Cá Chình Suối

550.000₫ /kg
Cá chạch lấu
khung
0.8-1.2 kg/con

Cá chạch lấu

550.000₫ /kg
Cá Chuỗi Ngọc
khung
2-3 kg/con

Cá Chuỗi Ngọc

250.000₫ /kg
Cá Chẽm Sống
khung
1-1.2 kg/con

Cá Chẽm Sống

260.000₫ /kg