Khuyến mãi

Bào Ngư Size Lớn
khung
10-12con /kg

Bào Ngư Size Lớn

570.000₫ /kg
Cá nục khổng lồ ( 2 - 3 con/kg)
khung
2-3 con/kg

Cá nục khổng lồ ( 2 - 3 con/kg)

85.000₫ /kg 170.000₫ -50%
Ghẹ Xanh Lớn
khung
3-4 con/kg

Ghẹ Xanh Lớn

650.000₫ /kg 750.000₫ -13%
Ghẹ Xanh Nhỏ
khung
6-8 con/kg

Ghẹ Xanh Nhỏ

450.000₫ /kg 520.000₫ -13%
Ghẹ Đỏ
khung
3-4 con /kg

Ghẹ Đỏ

520.000₫ /kg 620.000₫ -16%
Ốc Hương
khung
70-80 con/kg

Ốc Hương

621.000₫ /kg 690.000₫ -10%