Nghêu

Ngao Xanh
khung
20-30 con/kg

Ngao Xanh

150.000₫ /kg
Ngao Hai Cồi
khung
25-30 con/kg

Ngao Hai Cồi

420.000₫ /kg