Mực/Bạch Tuộc

Mực Ống Lớn
khung
2-4 con/kg

Mực Ống Lớn

420.000₫ /kg
bach-tuoc-dai-duong
khung
0.3-0.8 kg /con

Bạch Tuộc Đại Dương

290.000₫ /kg
Mực Nang Lớn 2 - 4 con/kg
khung
2-4 con/kg

Mực Nang Lớn 2 - 4 con/kg

320.000₫ /kg
Mực ghim sữa 10 - 20 con/kg
khung
5-10 con/gói 500g

Mực ghim sữa 10 - 20 con/kg

140.000₫ /gói 500g
Mực Ghim Sữa Nhỏ
khung
20-25 con /gói 500g

Mực Ghim Sữa Nhỏ

110.000₫ /gói 500g
Mực Nang Sữa Phan Thiết
khung
5-8 con /gói 500g

Mực Nang Sữa Phan Thiết

130.000₫ /gói 500g
Bạch Tuộc Size 10-20 con/kg
khung
5-10 con /gói 500g

Bạch Tuộc Size 10-20 con/kg

140.000₫ /gói 500g
Mực Lá Đại Dương Khổng Lồ
khung
3-8 kg /con

Mực Lá Đại Dương Khổng Lồ

300.000₫ /kg
Mực Lá
khung
2-4 con /kg

Mực Lá

380.000₫ /kg
Bạch Tuộc Baby (500g)
khung
25-40 con /gói 500g

Bạch Tuộc Baby (500g)

110.000₫ /gói 500g
mực lá một nắng
khung
3-4 con /kg

Mực Lá 1 Nắng

420.000₫ /kg
Khô Mực Loại 1
khung
6-8 con /gói 500g

Khô Mực Loại 1

650.000₫ /gói 500g
Mực Ống Sữa
khung
12-15 con /gói 500g

Mực Ống Sữa

120.000₫ /gói 500g
Bạch Tuộc 20-40 con/kg
khung
10-20 con /gói 500g

Bạch Tuộc 20-40 con/kg

130.000₫ /gói 500g
Mực Ống 1 Nắng
khung
1-3 con /gói 500g

Mực Ống 1 Nắng

210.000₫ /gói 500g

Mực Ống Tươi

280.000₫