Cá Biển

Cá Mú Trân Châu
khung
1-1.4 kg/con

Cá Mú Trân Châu

389.000₫ /kg 520.000₫ -25%
Cá Chim Trắng
khung
0.8-1 kg/con

Cá Chim Trắng

390.000₫ /kg
Cá mú sao xanh
khung
1-1.4 kg/con

Cá mú sao xanh

850.000₫ /kg
Cá bớp sống
khung
2-4 kg/con

Cá bớp sống

420.000₫ /kg
Cá mao ếch
khung
3-6 con/kg

Cá mao ếch

360.000₫ /kg
Cá Bơn Hàn Quốc Sống
khung
1-2 kg/con

Cá Bơn Hàn Quốc Sống

750.000₫ /kg
Cá Mú Đỏ
khung
1-2 kg/con

Cá Mú Đỏ

350.000₫ /kg 450.000₫ -22%