Cá Biển

Cá Mú Đỏ Sống
khung
0.8-1.5 kg/con

Cá Mú Đỏ Sống

1.650.000₫ /kg
Cá Mú Trân Châu
khung
1.5-1.8 kg/con

Cá Mú Trân Châu

360.000₫ /kg
Cá mú sao xanh
khung
1-1.4 kg/con

Cá mú sao xanh

950.000₫ /kg
Cá Mó
khung
1.5-1.7 kg/con

Cá Mó

530.000₫ /kg
Cá Chim Trắng
khung
0.8-1 kg/con

Cá Chim Trắng

390.000₫ /kg
Cá mao ếch
khung
3-6 con/kg

Cá mao ếch

360.000₫ /kg
Cá Bò Giáp
khung
1.5-4 kg /con

Cá Bò Giáp

390.000₫ /kg 480.000₫ -19%
Cá Chình Biển
khung
1-5 kg/con

Cá Chình Biển

290.000₫ /kg
Cá bớp sống
khung
2-4 kg/con

Cá bớp sống

420.000₫ /kg
Cá Bơn Hàn Quốc Sống
khung
1-2 kg/con

Cá Bơn Hàn Quốc Sống

750.000₫ /kg
Cá Mú Đỏ Sao Cấp Đông
khung
1-1.5 kg/con

Cá Mú Đỏ Sao Cấp Đông

650.000₫

Cá Hồng Chuối Cấp Đông

360.000₫