Bảng giá

Bảng Giá Mực

SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ TÌNH TRẠNG
Mực Ghim Sữa Lớn 140.000₫ /gói 500g Còn hàng
Mực Ghim Sữa Nhỏ 0₫ /gói 500g Hết hàng
Mực Nang Sữa 130.000₫ /gói 500g Còn hàng
Mực Nang Tàu Bay 320.000₫ /kg Còn hàng
Mực Lá 1 Nắng 520.000₫ /kg Còn hàng
Mực Ống Lớn 420.000₫ /kg Còn hàng
Mực Ống 1 Nắng 260.000₫ /gói 500g Còn hàng
Mực Ống Dồn Thịt 160.000₫ /gói 500g Còn hàng
Mực Lá Đại Dương Khổng Lồ 300.000₫ /kg Còn hàng