Hải Sản Người Tiêu Dùng Ưa Thích

Cua Cù Kỳ
khung
8-10 con/kg

Cua Cù Kỳ

340.000₫ /kg
Ốc Bulot Pháp
khung
5-10 con/gói 500g

Ốc Bulot Pháp

160.000₫ /gói 500g
Cua Huỳnh Đế
khung
500-800 g/con

Cua Huỳnh Đế

1.550.000₫ /kg
Tôm Hùm Xanh Nhỏ
khung
200-300 g/con

Tôm Hùm Xanh Nhỏ

1.250.000₫ /kg 1.390.000₫ -10%
Mực 1 Nắng
khung
1-3 con /gói 500g

Mực 1 Nắng

260.000₫ /gói 500g
Mực Lá Đại Dương Khổng Lồ
khung
3-8 kg /con

Mực Lá Đại Dương Khổng Lồ

300.000₫ /kg
Cá Mú Trân Châu
khung
1.5-1.8 kg/con

Cá Mú Trân Châu

360.000₫ /kg
Ốc Hương
khung
70-80 con/kg

Ốc Hương

690.000₫ /kg 720.000₫ -4%
Mực Ghim Sữa Nhỏ
khung
20-25 con /gói 500g

Mực Ghim Sữa Nhỏ

Liên hệ
Cá bớp sống
khung
2-4 kg/con

Cá bớp sống

420.000₫ /kg
Tôm Sú Thiên Nhiên
khung
10-14 con/kg

Tôm Sú Thiên Nhiên

990.000₫ /kg 1.100.000₫ -10%
Mực Ống Dồn Thịt
khung
6-10 con gói 500g

Mực Ống Dồn Thịt

160.000₫ /gói 500g
Cua Mặt Trăng
khung
3-4 con /kg

Cua Mặt Trăng

460.000₫ /kg
mực ghim sữa hộp 500g
khung
5-10 con/gói 500g

Mực ghim sữa 10 - 20 con/kg

140.000₫ /gói 500g
Tôm Hùm Xanh Vừa
khung
300-400 g/con

Tôm Hùm Xanh Vừa

1.450.000₫ /kg
Tôm Hùm Xanh Lớn
khung
400-500 g/con

Tôm Hùm Xanh Lớn

1.650.000₫ /kg