Hải Sản Người Tiêu Dùng Ưa Thích

Cua Cù Kỳ
khung
8-10 con/kg

Cua Cù Kỳ

340.000₫ /kg
Ốc Bulot Pháp
khung
15-25 con/gói 500g

Ốc Bulot Pháp

140.000₫ /gói 500g
cua huỳnh đế
khung
0.4-0.7 kg/con

Cua Huỳnh Đế

1.350.000₫ /kg
Tôm Hùm Xanh Nhỏ
khung
200-300 g/con

Tôm Hùm Xanh Nhỏ

1.250.000₫ /kg 1.390.000₫ -10%
Mực Ống 1 Nắng
khung
1-3 con /gói 500g

Mực Ống 1 Nắng

210.000₫ /gói 500g
Mực Lá Đại Dương Khổng Lồ
khung
3-8 kg /con

Mực Lá Đại Dương Khổng Lồ

300.000₫ /kg

Combo Hải Sản (Ngao 2 cồi + Mực Trứng + Cua)

855.000₫ 950.000₫ -10%

Combo Hải Sản (Ốc Hương + Ngao 2 Cồi)

482.000₫ 535.000₫ -10%
Cá Mú Trân Châu
khung
1-1.4 kg/con

Cá Mú Trân Châu

420.000₫ /kg
Ốc Hương
khung
70-80 con/kg

Ốc Hương

621.000₫ /kg 690.000₫ -10%
Mực Ghim Sữa Nhỏ
khung
20-25 con /gói 500g

Mực Ghim Sữa Nhỏ

110.000₫ /gói 500g
Cá bớp sống nguyên con
khung
2-4 kg/con

Cá bớp sống nguyên con

380.000₫ /kg
Tôm Sú Thiên Nhiên
khung
10-14 con/kg

Tôm Sú Thiên Nhiên

990.000₫ /kg 1.100.000₫ -10%
Mực Ống Dồn Thịt
khung
6-10 con gói 500g

Mực Ống Dồn Thịt

160.000₫ /gói 500g
Cua Mặt Trăng
khung
3-4 con /kg

Cua Mặt Trăng

460.000₫ /kg
Mực ghim sữa 10 - 20 con/kg
khung
5-10 con/gói 500g

Mực ghim sữa 10 - 20 con/kg

140.000₫ /gói 500g
Tôm Hùm Xanh Vừa
khung
300-400 g/con

Tôm Hùm Xanh Vừa

1.390.000₫ /kg
Tôm Hùm Xanh Lớn
khung
400-500 g/con

Tôm Hùm Xanh Lớn

1.450.000₫ /kg