Hải sản nhập khẩu

Thân Cá Hồi Nauy Fillet

1.050.000₫
Bào Ngư Sống
khung
12-14 con/kg

Bào Ngư Sống

1.090.000₫ /kg 1.390.000₫ -22%

Ốc Vòi Voi

820.000₫
Cá Bơn Hàn Quốc Sống
khung
1-2 kg/con

Cá Bơn Hàn Quốc Sống

750.000₫ /kg

Cua Hoàng Đế Alaska

2.150.000₫

Tôm Hùm Alaska

970.000₫