Hải sản sống 24h Seamart

Cá Chép Giòn
khung
2-3 kg/con

Cá Chép Giòn

260.000₫ /kg
Tôm Hùm Xanh Nhỏ
khung
200-300 g/con

Tôm Hùm Xanh Nhỏ

1.250.000₫ /kg 1.390.000₫ -10%
Tôm Hùm Bông
khung
0.5-0.7 kg/con

Tôm Hùm Bông

1.450.000₫ /kg
Cua Thịt Cà Mau Ngon
khung
2-3 con/kg

Cua Thịt Cà Mau Ngon

750.000₫ /kg
Cá Mú Trân Châu
khung
1-1.4 kg/con

Cá Mú Trân Châu

389.000₫ /kg 520.000₫ -25%
Tôm càng xanh
khung
10-12 con/kg

Tôm càng xanh

420.000₫ /kg
Sò Lông Xanh
khung
10-15 con/kg

Sò Lông Xanh

230.000₫ /kg
Sò Dương
khung
4-6 con/kg

Sò Dương

520.000₫ /kg
Cá Chình Biển
khung
1-5 kg/con

Cá Chình Biển

310.000₫ /kg
Cá Bò Giáp
khung
1.5-4 kg /con

Cá Bò Giáp

520.000₫ /kg
Cá Chẽm Sống
khung
1-1.2 kg/con

Cá Chẽm Sống

260.000₫ /kg
Cá Mặt Quỷ
khung
1-2 con/kg

Cá Mặt Quỷ

1.450.000₫ /kg
Ốc Giác Vàng
khung
0.7-0.8 kg/con

Ốc Giác Vàng

550.000₫ /kg
Ốc Hương
khung
70-80 con/kg

Ốc Hương

720.000₫ /kg
Tu Hài
khung
3-6 con/kg

Tu Hài

450.000₫ /kg

Tôm Hùm Alaska

970.000₫
Tôm Mũ Ni Sống
khung
3-5 con/kg

Tôm Mũ Ni Sống

980.000₫ /kg
cua huỳnh đế
khung
0.4-0.7 kg/con

Cua Huỳnh Đế

1.350.000₫ /kg
Ghẹ Xanh Phan Thiết
khung
3-4 con/kg

Ghẹ Xanh Phan Thiết

650.000₫ /kg 890.000₫ -27%
sò huyết sống
khung
15-20 con/kg

Sò Huyết Cồ

420.000₫ /kg