Giảm giá đến 30% các loại cá tươi sống

23/05/2020 Đăng bởi: 24hseamart

Chương trình GIẢM GIÁ lên đến 30% các mặt hàng cá tươi sống tại Seamart dành cho khách hàng nhận được tin nhắn SMS. Áp dụng trong 03 ngày 25, 26, 27 tháng 5/2020.

Theo đó, khách hàng dùng mã ưu đãi được nhắn tin qua số điện thoại để mua các loại cá tươi sống với giá tốt.

Thông tin các sản phẩm giảm giá