Hải Sản Ăn Liền

Khô Mực Loại 1
khung
6-8 con /gói 500g

Khô Mực Loại 1

725.000₫ /gói 500g

Khô Cá Chỉ Vàng

110.000₫
Cá Đù 1 Nắng
khung
3-6 con/gói 500g

Cá Đù 1 Nắng

110.000₫ /gói 500g
mực lá một nắng
khung
3-4 con /kg

Mực Lá 1 Nắng

520.000₫ /kg