Bảng giá

Bảng Giá Ghẹ

SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ TÌNH TRẠNG
Ghẹ xanh 7 - 8 con/kg 520.000₫ /kg Còn hàng
Ghẹ xanh 3 - 4 con/kg 750.000₫ /kg Còn hàng