Bảng giá

Bảng giá cua huỳnh đế

SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ TÌNH TRẠNG
Cua huỳnh đế sống trên 500g 1.550.000₫ /kg Còn hàng