Bảng giá

Bảng giá cá mú

SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ TÌNH TRẠNG
Cá mú sao đỏ 1.650.000₫ /kg Còn hàng
Cá mú sống 1 - 1.4kg 360.000₫ /kg Còn hàng
Cá mú trân châu 360.000₫ /kg Còn hàng
Cá mú đỏ cấp đông 250.000₫ /kg Còn hàng
Cá mú sao xanh 950.000₫ /kg Còn hàng