Combo Hải Sản

Hộp Combo Hải Sản Biển Xanh

489.000₫ 541.000₫ -10%

Hộp Combo Hải Sản Đại Dương

799.000₫ 868.000₫ -8%

Lẩu Thuyền Hải Sản

349.000₫

Combo "Ăn không lăn tăn"

449.000₫ 499.000₫ -10%
Lẩu Bào Ngư Hải Sản
khung
3-4 nguoi dung

Lẩu Bào Ngư Hải Sản

549.000₫ /phần 700.000₫ -22%

Combo Thủy Lửa Hương

699.000₫ 803.000₫ -13%

Combo Hải Sản "Không No Không Về"

999.000₫ 1.099.000₫ -9%

Combo Hải Sản "Dũng Sĩ Diệt Mồi"

1.149.000₫ 1.300.000₫ -12%