Bảng giá

Bảng Giá Tôm

SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ TÌNH TRẠNG
Tôm Mũ Ni 890.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Hùm Bông 1.480.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Hùm Xanh 1.390.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Hùm Xanh Lớn 1.450.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Sú 450.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Sú Lớn 590.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Sú Thiên Nhiên 990.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Tích 1.100.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Càng Xanh 420.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Càng Xanh Lớn 580.000₫ /kg Còn hàng