Bảng giá

Bảng Giá Tôm

SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ TÌNH TRẠNG
Tôm Mũ Ni 950.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Hùm Bông 1.250.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Hùm Xanh 1.290.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Hùm Xanh Lớn 1.350.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Sú 480.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Sú Lớn 550.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Sú Thiên Nhiên 990.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Tích 1.190.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Càng Xanh 420.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Càng Xanh Lớn 580.000₫ /kg Còn hàng