Bảng giá

Bảng Giá Tôm

SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ TÌNH TRẠNG
Tôm Mũ Ni 980.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Hùm Bông 1.650.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Hùm Xanh 1.450.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Hùm Xanh Lớn 1.650.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Sú 520.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Sú Lớn 570.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Sú Thiên Nhiên 990.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Tích 1.050.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Càng Xanh 420.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Càng Xanh Lớn 520.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Tích 1.050.000₫ /kg Còn hàng
Tôm Tích Vằn size vừa 1.090.000₫ Còn hàng
Tôm Tích Văn lớn 1.290.000₫ /kg Còn hàng