Bảng giá

Bảng Giá Cua

SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ TÌNH TRẠNG
Cua Thịt Cà Mau 650.000₫ /kg Còn hàng
Cua Gạch Cà Mau 850.000₫ /kg Còn hàng